Het effect van Guarana

Guarana is een nervinum; het stimuleert hersenfuncties, verbetert het denkvermogen, verbetert de geestelijke alertheid, stresstolerantie en werkvermogen onder stress. Het is licht slaapverwekkend, pijnstillend en kalmerend in lage doses.

Onderzoek